Zorgaanbod – Huisartsenpraktijk Smith – Groningen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Smith
Johan Dijkstralaan 3 9744 DA
Groningen

Zorgaanbod

Huisartsenpraktijk Smith biedt reguliere huisartsgeneeskundige zorg in de breedste vorm. Een omschrijving hiervan is te vinden op www.lhv.org onder “Het aanbod aan huisartsgeneeskundige zorg”

We werken naar de patiënten en binnen ons team continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg en voldoen aan de verwachtingen en eisen die gesteld worden voor accreditatie van de huisartsenpraktijk.

De zorg is zoveel mogelijk gebaseerd op de inhoud van huisartsgeneeskundige richtlijnen en standaarden. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV)”.

De huisartsenpraktijk biedt een breed pakket aan diagnostische en therapeutische zorg waardoor patienten niet verwezen hoeven te worden naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld kleine chirurgische ingrepen, schouder- en handinjecties (Cyriax), MMSE, e-consult, SOA screening.

Ook heeft dagelijks een assistente haar spreekuur waarin zij onder andere de bloeddruk meet, oren uitspuit, een injectie geeft, Cervix-uitstrijkjes maakt of een Enkel-Armindex uitvoert.

Dr Smith is gecertificeerd tot het maken van echografisch onderzoek. Hij kan dit binnen de praktijk uitoefenen omdat zijn spreekkamer is daartoe ingericht.

Voor specialistische zorg verwijst huisartsenpraktijk Smith in overleg met de patiënt (en rekening houdend met de eisen van de zorgverzekeraar) naar de ziekenhuizen in de omgeving waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van de ziekenhuizen en de eventuele wachttijden.

Met overige eerstelijnwerkers in de gemeente zoals diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, pedicures, podotherapeuten, psychologen, thuiszorg, verloskundigen, verzorgingshuis Gabrielflat) bestaan goede relaties en overlegstructuren.

Op vrijdag is diëtiste Anita Rijkers aanwezig, waardoor er laagdrempelig overleg mogelijk is, maar ook de fysiotherapeuten en psychologen zijn werkzaam binnen hetzelfde pand.

Patiënten met Diabetes Mellitus type 2 kunnen binnen de praktijk en zo nodig aan huis begeleid worden door gediplomeerde en ervaren praktijkverpleegkundigen, volgens de regionale ketenzorgprotocollen.

Daarnaast brengen de praktijkverpleegkundigen in kaart welke patiënten een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Patiënten worden hierbij actief benaderd om mee te doen aan Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Dit houdt in dat de patiënt wordt opgeroepen voor bloed- en urineonderzoek en de mogelijke risico’s samen met de patiënt in kaart worden gebracht door een praktijkverpleegkundige. Vervolgens wordt er een beleid gemaakt om de risico’s te beperken.

Ook voor hulp bij het stoppen met roken kan er contact worden opgenomen zodat er professionele begeleiding, eventueel met de juiste medicatie, door de praktijkverpleegkundige gegeven kan worden.

Voor patiënten die behoefte hebben aan psychologische ondersteuning binnen de praktijk is er vier dagen per week een praktijkondersteuner GGZ aanwezig.

Assistentes die werkzaam zijn bij huisartsenpraktijk Smith zijn gediplomeerd in de zorg en hebben ruime ervaring met triage en adviezen aan de patiënt. Alle gegeven adviezen worden dezelfde dag geautoriseerd door een huisarts.

Omdat ieder contact door assistentes wordt weergegeven in het medisch dossiër van de patiënt is er geen onduidelijkheid door part-time werkende assistentes.

Voor een actueel overzicht in de medicatie van de patiënt is een helder beleid afgestemd tussen artsen en assistentes.

Triage vindt plaats met behulp van de NHG- triagewijzer. Hiermee kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener (assistente/ huisarts/praktijkondersteuner). De assistente verheldert de hulpvraag en heeft altijd mogelijkheid (zo nodig direct) met een arts te overleggen. Ons doel van triage in de praktijk is om de praktijk efficiënt te laten functioneren en de kwaliteit van de zorg te handhaven, en ondanks de toenemende drukte de wachttijden tot een minimum te beperken.