Praktijkondersteuners – Huisartsenpraktijk Smith – Groningen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Smith
Johan Dijkstralaan 3 9744 DA
Groningen

Praktijkondersteuners

Een praktijkverpleegkundige houdt spreekuur op de praktijk en bezoek patiënten zo nodig thuis.
Zij geeft begeleiding aan patiënten met een lichamelijk chronische aandoening, met name patiënten met Diabetes Mellitus type 2, patiënten met (een verhoogde risico op) hart- en vaatziekten en patiënten met Astma of COPD.
Zo geeft de verpleegkundige voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en voert controleonderzoeken uit.

Hiernaast wordt er tijdens het consult aandacht besteed aan uw leefstijl.
De verpleegkundige ondersteunt de patiënt bij het zo goed mogelijk leren omgaan met de verschijnselen, de behandeling, de eventuele leefstijlveranderingen en de lichamelijke en sociale gevolgen die horen bij het leven met een chronische aandoening.

Ook rokers die hun rookgedrag willen bespreken of willen stoppen met roken kunnen begeleiding krijgen van de verpleegkundige.

Binnen de praktijk zijn de praktijkverpleegkundigen Judith en Liesbeth werkzaam.

 


 

Voor patiënten die behoefte hebben aan psychologische ondersteuning/GGZ kan er een afspraak gemaakt worden met Ina Tromp via de assistente. Meestal wordt er vooraf aan het eerste gesprek een afspraak gemaakt met uw huisarts om af te stemmen of deze vorm van hulpverlening voor u het meest geschikt is. De eerste afspraak/intake duurt drie kwartier, vervolg afspraken een half uur.